Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 231
Počet štartov 350
Počet klubov 31
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach