Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 1
Počet štartov 56
Počet klubov 9
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach