Základné informácie

Dátum konania 31.01.2016
Miesto konania Bratislava

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 226
Počet štartov 332
Počet klubov 62
Počet krajín 18

Počet pretekárov v disciplínach