Základné informácie

Dátum konania 12.04.2016
Miesto konania Trnava

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 142
Počet štartov 142
Počet klubov 17
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach