Základné informácie

Dátum konania 01.05.2016
Miesto konania Komárno

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 582
Počet štartov 585
Počet klubov 107
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach