Základné informácie

Dátum konania 28.05.2016
Miesto konania Žilina

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 271
Počet štartov 271
Počet klubov 125
Počet krajín 3

Počet pretekárov v disciplínach