Základné informácie

Dátum konania 24.09.2016
Miesto konania Trnava

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 264
Počet štartov 299
Počet klubov 6
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach