Základné informácie

Dátum konania 25.03.2017
Miesto konania Dudince

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 210
Počet štartov 228
Počet klubov 47
Počet krajín 20

Počet pretekárov v disciplínach