Základné informácie

Dátum konania 27.05.2017
Miesto konania Žilina

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 305
Počet štartov 307
Počet klubov 153
Počet krajín 4

Počet pretekárov v disciplínach