Základné informácie

Dátum konania 01.05.2017
Miesto konania Dubnica nad Váhom

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 335
Počet štartov 807
Počet klubov 19
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach