Základné informácie

Dátum konania 26.05.2018
Miesto konania Žilina
Usporiadateľ 5. pluk špeciálneho určenia
Riaditeľ pretekov Miroslav Garldlo
Hlavný rozhodca Peter Hodulík
Správa výsledkov HRDO šport

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 224
Počet štartov 224
Počet klubov 120
Počet krajín 4

Počet pretekárov v disciplínach