Základné informácie

Dátum konania 16.05.2018
Miesto konania Bratislava

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 341
Počet štartov 341
Počet klubov 20
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach