Základné informácie

Dátum konania 17.05.2018
Miesto konania Košice

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 499
Počet štartov 499
Počet klubov 33
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach