Základné informácie

Dátum konania 08.05.2019
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 550
Počet štartov 1247
Počet klubov 32
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach