Základné informácie

Dátum konania 11.02.2020
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 27
Počet štartov 27
Počet klubov 20
Počet krajín 20

Počet pretekárov v disciplínach