Základné informácie

Dátum konania 20.08.2020
Miesto konania Košice

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 367
Počet štartov 487
Počet klubov 116
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach