Základné informácie

Dátum konania 10.09.2020
Miesto konania Košice

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 207
Počet štartov 1060
Počet klubov 44
Počet krajín 6

Počet pretekárov v disciplínach