Základné informácie

Dátum konania 29.06.2021
Miesto konania Košice

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 424
Počet štartov 528
Počet klubov 69
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach