Základné informácie

Dátum konania 25.06.2021
Miesto konania Žiar nad Hronom

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 330
Počet štartov 453
Počet klubov 37
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach