Základné informácie

Dátum konania 28.06.2021
Miesto konania Bratislava

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 443
Počet štartov 604
Počet klubov 55
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach