Základné informácie

Dátum konania 10.09.2021
Miesto konania Košice
Usporiadateľ Atletika Košice o.z.
Riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák
Správa výsledkov HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 164
Počet štartov 182
Počet klubov 68
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach