Základné informácie

Dátum konania 04.02.2015
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 75
Počet štartov 75
Počet klubov 1
Počet krajín 14

Počet pretekárov v disciplínach