Základné informácie

Dátum konania 11.09.2021
Miesto konania Trenčianské Teplice

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 24
Počet štartov 24
Počet klubov 18
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach