Základné informácie

Dátum konania 03.05.2023
Miesto konania Dubnica nad Váhom
Usporiadateľ CVČ Dubnica nad Váhom
Riaditeľ pretekov Zuzana Rajcová
Hlavný rozhodca Peter Ďuriš
Správa výsledkov HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 87
Počet štartov 194
Počet klubov 8
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach