Základné informácie

Dátum konania 22.07.2017
Miesto konania Šamorín

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 231
Počet štartov 350
Počet klubov 31
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach