Základné informácie

Dátum konania 16.12.2017
Miesto konania Bratislava
Usporiadateľ Slovenský atletický zväz
Riaditeľ pretekov Tomáš Benko
Hlavný rozhodca Miroslav Hélia
Správa výsledkov HRDO šport

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 271
Počet štartov 469
Počet klubov 39
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach