Základné informácie

Dátum konania 19.03.2016
Miesto konania Dudince

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 312
Počet štartov 316
Počet klubov 55
Počet krajín 43

Počet pretekárov v disciplínach