logo

Medzinárodný beh Komárom - Komárno

Komárno 01.05.2016

Štartovná listina

5,5 km - Juniori (1998-2001)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

57 | 01.05.2016 12:00

SVK FEKETE Ádám
SVK HALLMAN Gergely
SVK JÓKAI Máté
SVK KAJTOR Richárd
SVK KEREKES András
SVK KISS Szilveszter
SVK KONCZER István
SVK MÉZES Péter
SVK MOKOS Márton
SVK NAGY Zsolt
SVK NAGY CSOMOR István
SVK PSZOTA Máté
SVK SÖRÖS Erik
SVK ŠIŠKA Dávid
SVK TÖRÖK Máté
(17) SVK OBERT Ákos
(20) HUN GELLE Gábor
(46) SVK BŃA Szilárd
(97) SVK MOLNÁR Gálo Jamos
(121) SVK UJVÁRI Marko
(125) SVK GÁL András
(193) HUN NAGY Banzanín
(195) HUN NEMETH Kristóf
(196) HUN NÉMETH Krisztián
(207) HUN HAMZA Dávied
(233) SVK TANKA Tomi
(257) HUN BUTYKA Dávid
(274) SVK ANDRUSKÓ Zoltán
(275) SVK KARA Mátyás
(277) SVK KARDHONDÓ Richard
(330) HUN SZABÓ János
(348) SVK MACEJKO Dávid
(364) SVK ONDRUŠ Patrik
(370) SVK FEHÉR Ákos
(394) HUN DRAVECZ Ádám
(416) SVK TAKÁCS Viktor Tamás
(603) HUN KOCSIS Rihárd
(604) HUN TURI Elemér
(605) HUN SOÓSM Martin
(606) HUN HAMZA Dávid
(607) HUN FAZEKAS Dominik
(608) HUN BODÓ Máté
(609) HUN SEBÖK Sándor
(610) HUN BOZORI Csaba
(611) HUN SOMOGJI Zoltán
(612) HUN KOVÁCS Gábor
(613) HUN VASI Milán
(614) HUN NYÁRI András Szilveszter
(615) HUN GRUBER Bálint
(616) HUN HOFFMANN Antal
(617) HUN IGAR Patril
(618) HUN LAKATOS Bence
(672) HUN DODONKA Máté Sándor
(686) SVK LAKATOS Attila
(687) SVK BUKOVSZKY Gergely
(695) SVK CSEH Lajos
(699) SVK JÁNOSDEÁK Mark

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže