logo

Čokoládová tretra 2021

Bratislava 28.06.2021

Výsledky

Hod raketkou - Chlapci 2010 - 2011

PDF štartovná listina | PDF výsledky

86 | 28.06.2021 09:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (528) SVK MICHALOVIČ Matias 42,00
2 (731) SVK MIKULA Adam 37,75
3 (525) SVK IŠUNIN Marek 33,24
4 (595) SVK BÚCI Marek 33,09
5 (645) SVK VALACH Samuel 33,05
6 (531) SVK NEHYBA Šimon 32,63
7 (647) SVK VYDARENÝ Dárius 31,48
8 (862) SVK SCHMIDT Peter 29,73
9 (751) SVK GRYGERA Richard 29,66
10 (561) SVK ĎURIŠ Martin 29,29
11 (396) SVK VRTÍK Luděk 28,98
12 (439) SVK STREŠKA Filip 28,74
13 (861) SVK MIHAĽOV Boris 28,61
14 (557) SVK BOŠANSKÝ Nicolas 28,53
15 (493) SVK ROZLOŽNIK Matias 28,23
16 (522) SVK HABA Krištof 28,20
17 (419) SVK JANČO Jakub 27,60
18 (382) SVK KOLLÁR Matej 27,28
19 (675) SVK OLLÉ Viktor 27,23
20 (376) SVK GARAJ Lukáš 27,15
21 (381) SVK HRUŠOVSKÝ Matteo 26,56
22 (550) SVK JANEC Alex 25,96
23 (568) SVK HVOZDÍK Juraj 25,87
24 (750) SVK GRYGERA Michal 25,70
25 (608) SVK BREŽNÝ Matej 25,63
26 (558) SVK BUDAY Kristián 244,45
27 (435) SVK POLKAN Leon 24,10
28 (459) SVK BEZÁK Marcus 24,04
29 (458) SVK BEZÁK Alex 23,97
30 (569) SVK KOMÁRŇANSKÝ Roman 23,93
=31 (630) SVK BEŇO Šimon 23,15
=31 (478) SVK KRÁĽOVIČ Marco 23,15
=33 (631) SVK DANIHLÍK Adam 23,13
=33 (725) SVK PILKA David 23,13
35 (671) SVK CIBUĽA Tomáš 23,02
36 (572) SVK KOŠARIŠŤAN Dávid 22,67
37 (450) SVK BELÁK Albert 22,47
38 (411) SVK TRUCHLÍK Tomáš 21,87
39 (581) SVK NAGY Dominik 21,43
40 (793) SVK VOJTEK Kristián 20,91
41 (789) SVK ŠKRIPEŇ Vilko 20,82
42 (670) SVK ADAMOVIČ Matej 20,52
43 (485) SVK PETRO Maximilián 20,28
44 (388) SVK ĽACH Goran 19,83
45 (605) SVK VOSKÁR Matej 19,77
46 (582) SVK PECIAR Teo 19,58
47 (635) SVK FORGÁČ Damián 19,05
=48 (835) SVK MICHÁLEK Ondrej 18,35
=48 (665) SVK PECHO Oliver 18,35
50 (772) SVK MINÁR Matúš 18,12
51 (676) SVK SASINEK Michal 18,07
52 (472) SVK HORVÁTH Theodor 17,60
53 (726) SVK PILKA Filip 17,44
54 (762) SVK LUKÁČ Gabriel 17,35
55 (857) SVK CIDORÍK Marek 17,05
56 (591) SVK UŽÁK Dávid 16,57
57 (544) SVK CIBULKA Richard 16,23
58 (370) SVK HUŠEK Richard 15,23
59 (763) SVK MADANI Bardia 14,91
60 (841) SVK KRATKA Viktor 14,88
61 (684) SVK MELICHAR Maxim 14,52
62 (585) SVK REBEJ Matúš 14,46
63 (570) SVK KÓŇA Šimon 13,22
64 (510) SVK IGENYES Lucas 13,00
65 (609) SVK HABERERN Daniel 12,30
66 (761) SVK KUBIS Peter 12,22
67 (583) SVK PETRÁŠ Patrik 10,92
68 (615) SVK VAILING Teodor 9,08
69 (492) SVK REVAY Simon 8,60
(843) SVK FARKAŠ David DNS
(417) SVK GADOMSKÝ Jakub DNS
(844) SVK GALBA Dan DNS
(802) SVK JAMBRICH Richard DNS
(755) SVK KANABA Alex DNS
(424) SVK KLEŠTINEC Tomáš DNS
(847) SVK KOTEK Daniel DNS
(521) SVK KOVÁČ Jakub DNS
(694) SVK MINAŘÍK Tomáš DNS
(808) SVK SCHIMPL Michal DNS
(820) SVK SLUČIAK Filip DNS
(786) SVK STANO Tomáš DNS
(614) SVK SÝKORA Denis DNS
(502) SVK ŠVAJDA Leonard DNS
(708) SVK VALUŠKA Daniel DNS
(792) SVK VOJTEK Juraj DNS
(825) SVK VÖRÖS Jozef DNS
1 2 3 4 5 6
(528) MICHALOVIČ Matias 42,00
(731) MIKULA Adam 37,75
(525) IŠUNIN Marek 33,24
(595) BÚCI Marek 33,09
(645) VALACH Samuel 33,05
(531) NEHYBA Šimon 32,63
(647) VYDARENÝ Dárius 31,48
(862) SCHMIDT Peter 29,73
(751) GRYGERA Richard 29,66
(561) ĎURIŠ Martin 29,29
(396) VRTÍK Luděk 28,98
(439) STREŠKA Filip 28,74
(861) MIHAĽOV Boris 28,61
(557) BOŠANSKÝ Nicolas 28,53
(493) ROZLOŽNIK Matias 28,23
(522) HABA Krištof 28,20
(419) JANČO Jakub 27,60
(382) KOLLÁR Matej 27,28
(675) OLLÉ Viktor 27,23
(376) GARAJ Lukáš 27,15
(381) HRUŠOVSKÝ Matteo 26,56
(550) JANEC Alex 25,96
(568) HVOZDÍK Juraj 25,87
(750) GRYGERA Michal 25,70
(608) BREŽNÝ Matej 25,63
(558) BUDAY Kristián 244,45
(435) POLKAN Leon 24,10
(459) BEZÁK Marcus 24,04
(458) BEZÁK Alex 23,97
(569) KOMÁRŇANSKÝ Roman 23,93
(630) BEŇO Šimon 23,15
(478) KRÁĽOVIČ Marco 23,15
(631) DANIHLÍK Adam 23,13
(725) PILKA David 23,13
(671) CIBUĽA Tomáš 23,02
(572) KOŠARIŠŤAN Dávid 22,67
(450) BELÁK Albert 22,47
(411) TRUCHLÍK Tomáš 21,87
(581) NAGY Dominik 21,43
(793) VOJTEK Kristián 20,91
(789) ŠKRIPEŇ Vilko 20,82
(670) ADAMOVIČ Matej 20,52
(485) PETRO Maximilián 20,28
(388) ĽACH Goran 19,83
(605) VOSKÁR Matej 19,77
(582) PECIAR Teo 19,58
(635) FORGÁČ Damián 19,05
(835) MICHÁLEK Ondrej 18,35
(665) PECHO Oliver 18,35
(772) MINÁR Matúš 18,12
(676) SASINEK Michal 18,07
(472) HORVÁTH Theodor 17,60
(726) PILKA Filip 17,44
(762) LUKÁČ Gabriel 17,35
(857) CIDORÍK Marek 17,05
(591) UŽÁK Dávid 16,57
(544) CIBULKA Richard 16,23
(370) HUŠEK Richard 15,23
(763) MADANI Bardia 14,91
(841) KRATKA Viktor 14,88
(684) MELICHAR Maxim 14,52
(585) REBEJ Matúš 14,46
(570) KÓŇA Šimon 13,22
(510) IGENYES Lucas 13,00
(609) HABERERN Daniel 12,30
(761) KUBIS Peter 12,22
(583) PETRÁŠ Patrik 10,92
(615) VAILING Teodor 9,08
(492) REVAY Simon 8,60

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže